dar Evanjelického zboru v Gerlachove

Dňa 02.11.2015 nám Evanjelický cirkevný zbor v Gerlachove poukázal na náš účet finančný dar vo výške 350 Eur za účelom pomoci pri obnove a oprave nášho kostola. Ďakujeme.