Zrušený organový koncert v Brdárke

24. septembra 2016 o 14. 00 hod. sa konalo podujatie Zrušený koncert barokovej hudby v evanjelickom kostole v Brdárke. Na organe sme nehrali pretože neznámy páchateľ vzácny barokový organ poškodil natoľko, že je nefunkčný. Napriek tomu sa nás v brdárskom kostole zišlo niekoľko skalných aj nových prívržencov a podporovateľov. Mgr.Edita Kušnierová nás oboznámila s históriou a pamätihodnosťami kostola a pán kaplán Mgr. Daniel Gdovin predstavil vzácne rukopisné partitúry zo 17. a 18. storočia, barokové originálne zborníky, objavené v evanjelickom kostole v Štítniku. Podujatie bolo nakoniec aj tak vydarené a prínosné. Na podujatí sa vyzbieralo 90 eur, ktoré budú použité na opravu kostola. Občianske združenie ďakuje všetkým za účasť a podporu.