Nanebovzatie Eliáša, foto Maroš Detko

Spustiť prezentáciu