Kristus s Mojžišom, Áronom a evanjelistami v chráme s oponou, foto: Maroš Detko

Spustiť prezentáciu