kolaudácia opraveného oltára

26.03.2015 11:36
Dňa 25.03.2015 bol skolaudovaný barokový oltár, opravený v štátnych reštaurátorských ateliéroch v Bratislve. Oltár bol opravený z dotácií ministerstva kultúry, z dotačného programu "Obnovme si svoj dom". Oltár je postavený znovu v našom kostole.