opravili sme strechu na veži kostola

26.03.2015 15:20
V minulom roku sme opravili strechu na veži kostola. Oprava bola financovaná z príspevku Ministerstva kultúry, z programu "Obnovme si svoj dom". Na streche veže bola vymenená krytina. Bol použitý ručne štiepaný drevený šindel privezený z Kysúc. Šindel bol ošetrený proti hubám a drevokaznému hmyzu namáčaním. Spodné tri rady šindla na Cibuli boli ponechané pôvodné, z roku 1850, ktoré neboli poškodené. Bolo vymenené poškodené latovanie a opravené-vymenené prehnité časti krovu. V tomto roku je naplánovaný zjednocujúci náter na streche veže a oprava strechy lode. Prispejte aj vy finančným príspevkom na číslo nášho účtu.