reštaurovanie oltára

04.08.2014 08:27

V súčasnosti prebieha reštaurovanie oltára v reštaurátorskych dielňach pamiatkového úradu v Bratislave. Oprava je financovaná z programu "Obnovme si svoj dom" z Ministerstva kultúry.