dar Ev. zboru v Gerlachove

Dňa 02.11.2015 bol na účet občianskeho združenia poukázaný dar od cirkevného zboru Ev. a. v. v Gerlachove v sume 350,- Eur. Dar bude použitý na opravu a obnovu nášho kostolíka - Národnej kultúrnej pamiatky. Ďakujeme.