kolaudácia opraveného oltára

Dňa 25.03.2015 bol skolaudovaný barokový oltár, opravený v štátnych reštaurátorských ateliéroch v Bratislave. Oltár bol opravený z dotácií ministerstva kultúry, z dotačného programu "Obnovme si svoj dom". Oltár je postavený znovu v našom kostole.

kolaudácia-foto

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>