stecha na veži dostala nový šat

Na streche veže bol prevedený ochranný zjednocujúci náter. Ručne štiepaný drevený šindel bol opatrený jednym podkladovým olejovým náterom Valti Base a dvoma vrchnými krycími nátermi Valti Opaq, vo farbe zvetralého šindľa. Oprava bola realizovaná z dotácií ministerstva kultúry z programu obnovme si svoj dom.