IBAN : SK7011000000002929864165

Združenie pre záchranu kostola v obci Brdárka

Brdárka 8, 049 34 Brdárka, pošta Markuška

tel.: 0904 069 087

brdarskykostol@gmail.com