kolaudácia oltára

Barokový oltár bol opravený v reštaurátorskych dielňach pamiatkového úradu v Bratislave. Kolaudácia prebehla v marci tohoto roku. Projekt bol financovaný z dotácií Ministerstva kultúry z programu obnovme si svoj dom.