komu je stránka určená

Cieľovými užívateľmi tohoto projektu sú všetci, ktorým leží na srdci zachovanie hodnôt nášho kultúrneho dedičstva a majú záujem akokoľvek prispieť k záchrane jedného architektonického unikátu - renesančného kostolíka s barokovou vežou. Na týchto stránkach budú naši návštevníci pravidelne informovaní o aktuálnom stave pamiatky počas rekonštrukčných prác. Ich cieľom je pravidelne informovať návštevníkov o prácach pri obnove a oprave kostola a činnosti občianskeho združenia. Na stránkach bude tiež zdokumentovaný aktuálny technický stav predmetnej nehnuteľnosti. Nájdete tu informácie o stave financií, prijatých príspevkoch a výdajoch.