Koncert na barokovom pozitíve

Jarný organový koncert v brdárskom kostole, 3.ročník

V sobotu 22.6.2019 na Walachyho historickom organe odzneli organové skladby a duchovné piesne barokových majstrov - kantorov. V podaní Docentov Prešovskej univerzity v Prešove a kantoriek z Kalše a Štítnika zazneli skladby Samuela Marcfelnera, Johanna Sebastiana Bacha, Antonia Vivaldiho a ďalších. Počuli sme fúgy a toccáty z organovej zbierky vidieckeho kantora z 18.storočia. Účinkovali kantorky katolíckej a evanjelickej cirkvi Viktória Gernešiová a Erika Šmiáková, a profesorky Liubov Gunder a Renáta Kočišová. Podujatie prebehlo na vysokej profesionálnej úrovni, obohatené spevom a hrou na cello.