krov lode

V krove lode je vidieť ako remeselnú zručnosť starých majstrov na konštrukcii pruských klenieb, tak estetické cítenie vo vyrezávaných detailoch niektorých častí krovu. 

foto krovu

1 | 2 >>