strecha lode opravená

S podporou Ministerstva kultúry SR, z programu Obnovme si svoj dom, sme opravili strechu nad loďou nášho kostolíka.

foto