stvorenie Adama, foto: Maroš Detko

Spustiť prezentáciu