prorok Eliáš v Zajordánsku, foto: Maroš Detko

Spustiť prezentáciu