kráľ Dávid obetuje v chráme pri oltári, foto: Maroš Detko

Spustiť prezentáciu